CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GỐM SỨ HẢO CẢNH

Chính sách vận chuyển đồ gốm sứ Hảo Cảnh, áp dụng cho vận chuyển các sản phẩm và hệ thống đại lý Sứ Hảo Cảnh Tại Hà Nội, Đại lý sứ Hảo cảnh tại TPHCM, Hải Phòng, Đà nẵng và tất cả các tỉnh thành trong cả nước: Đối với sứ vệ sinh Hảo Cảnh, sứ gia dụng Trung Kiên, sứ gia dụng cao cấp sứ thương hiệu Minh Châu, Sứ xương bone-chine và các sản phẩm sứ cao cấp khác của công ty Sứ Hảo Cảnh Thái bình.

1. Đối với sản phẩm thiết bị vệ sinh và sứ vệ sinh Hảo Cảnh thương hiệu HC.

  • Với hệ thống đại lý sứ Hảo Cảnh trong khu vực nội thành các quận Tp.Hà Nội, Tp.Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh: Miễn phí vận chuyển với đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng.

  • Khu vực tỉnh thành khác tính như sau:

+ Phạm vi bán kính ≤30km có giá trị trên 20.000.000đ: Miễn phí vận chuyển.

+ Phạm vi bán kính ≥30km có giá trị dưới 20.000.000đ: Nhân viên xử lý đơn hàng tính chi phí vận chuyển thực tế và thỏa thuận với khách hàng.

2. Đối với SẢN PHẨM SỨ GIA DỤNG HẢO CẢNH HIỆU HC-SỨ GIA DỤNG TRUNG KIÊN và SỨ XƯƠNG MINH CHÂU:

  • Trong khu vực nội thành các quận Tp.Hà Nội, Tp.Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh:

+ Đơn hàng khối lượng từ   20,000,000 : Miễn phí vận chuyển.

+ Đơn hàng khối lượng dưới 20,000,000: Phí vận chuyển 3000/KM

  • Khu vực tỉnh thành khác : Nhân viên xử lý đơn hàng tính chi phí vận chuyển thực tế và thỏa thuận với khách hàng.

4. Thời gian vận chuyển:

  • Trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng, nhân viên của cửa hàng, đại lý  sứ Hảo Cảnh xử lý đơn hàng sẽ liên hệ và thỏa thuận với khách hàng về thời gian giao hàng thực tế.